Huurders Vereniging Domesta Hoogeveen
Google

 
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
Uw klachten behandelen en bij de vestigingsmanager op tafel leggen
Hulp bieden bij klachten
Voorlichting geven
Adviezen geven (wij zijn lid van de WOONBOND en kunnen hier over enorm veel informatie beschikken)
Namens U Uw belangen behartigen

Heeft U klachten, meld ze ons!!
Heeft U vragen, vraag het ons!!

 

 

 
Thuiswerk mogelijkheid